Kontakt os

Har du nogle kommentarer til bladet, artikler, forlaget eller andet, så send en e-mail til: Redaktionen på Kristent Perspektiv: Carsten Thomsen (redaktør), Louis Nielsen. Sekretariatet: Henning Lütje.

Vort Bibelsyn

Vort bibelsyn er det konservative. Vi tror, at Bibelen er Guds ord, åbenbaret ved Helligånden gennem de mennesker, som Gud på en særlig måde havde udvalgt og udrustet til opgaven.

At Bibelen er Guds ord betyder, at den er fuldt tilstrækkelig og fuldt pålidelig i alle spørgsmål vedrørende liv, frelse og gudsfrygt.

Bibelen giver os kendskab til Guds veje og vilje med mennesket og hele skabningen. Samme status af ufejlbarlighed gælder ikke de forskellige fortolkninger, Bibelen kan give anledning til.

I vor tolkning af Skriften støtter vi os til den evangelikale tradition.