Artikelserie

Alle artikler skrevet af Carsten Thomsen

Det uselviske gen: Er mennesket blot hystre for selviske gener, materie opstået ved en tilfældighed? Eller er mennesket skabt i Guds billede? Vi ser på to forskellige livssyn

Hvad er da et menneske?: Hvad skal vi mene om et menneskeligt embryon, der ikke er større end et knappenålshoved? Har det samme status som et voksent menneske - eller kan vi bruge det som forskningsmateriale i videnskabens tjeneste?

Fagre nye familier: Et splittet Folketing har givet lesbiske og enlige offentlig lægehjælp til kunstig befrugtning. Vi ser på de mange etiske problemer ved kunstig befrugtning.

Striden om stamceller: Forskningen i stamceller indeholder løfter om organer på samlebånd og om helbredelse fra kræft, lammelse og Alzheimers. Men forskningen er kontroversiel, for man leger med det tidlige foster.

De ikke egnede: Gravide tilbydes stadig mere avancerede test af deres foster for forskellige arvelige sygdomme. Jo flere screeninger, jo flere sorteres fra som uønskede, uegnede.

Kloning - Mennesket genskaber sig selv: De fleste vil nok instinktivt modsætte sig tanken om kloning. Det virker umiddelbart frastødende og forkert - men hvorfor? Vi samler nogle argumenter for og imod kloning.

Tekno-sapiens: Mennesket og maskinen smelter sammen. Humanitet og teknologi væves ind i hinanden. Fremtidens homo sapiens vil måske bedre kunne beskrives som tekno sapiens når - eller hvis - mennesket når det 22. århundrede.


 

 
 

Forside

Bestil tidsskrift

Hvem er vi


Kontakt

Alle artikler

 


Copyright © 2004 Kristent Perspektiv  |  Forside  | Bestil Blad